فصلنامه علمی پژوهشی «فرهنگ رضوی» به ایستگاه 26 رسید

فصلنامه علمی پژوهشی «فرهنگ رضوی» به ایستگاه 26 رسید

گروه اندیشه ــ بیست و ششمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «فرهنگ رضوی» شامل 7 مقاله منتشر شد.
تبیین مؤلفه‌های قرآنی قوامیت در «نشریه فقه و حقوق خانواده»

تبیین مؤلفه‌های قرآنی قوامیت در «نشریه فقه و حقوق خانواده»

گروه اندیشه ــ هفتادمین شماره از «نشریه فقه و حقوق خانواده» به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق(ع)، مدیرمسئولی صدیقه مهدوی‌کنی و سردبیری محمدعلی اردبیلی به زیور طبع آراسته شد.
بررسی ممنوعیت فقهی استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در فصلنامه «حقوق اسلامی»

بررسی ممنوعیت فقهی استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در فصلنامه «حقوق اسلامی»

گروه اندیشه ــ شصت و یکمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «حقوق اسلامی» ویژه تابستان 1398 به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به بررسی ممنوعیت فقهی استفاده از سلاح هسته‌ای در شرایط اضطرار جنگی پرداخته است.
دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «آموزه‌های فقه مدنی» در پله 19

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «آموزه‌های فقه مدنی» در پله 19

گروه اندیشه ــ نوزدهمین شماره از دوفصلنامه علمی ــ پژوهشی «آموزه‌های فقه مدنی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مدیرمسئولی حجت‌الاسلام محمدباقر فرزانه و سردبیری آیت‌الله محمد واعظ‌‌ زاده خراسانی به زیور طبع آراسته شد.
بررسی شخصیت حضرت زینب(س) در جدیدترین شماره «پژوهشنامه معارف حسینی(ع)»

بررسی شخصیت حضرت زینب(س) در جدیدترین شماره «پژوهشنامه معارف حسینی(ع)»

گروه اندیشه ــ چهاردهمین شماره فصلنامه تخصصی «پژوهشنامه معارف حسینی(ع)» به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی محمدحسین مردانی نوکنده منتشر شد.
آسیب‌شناسی حضور مردم در مساجد تهران در فصلنامه «اسلام و علوم اجتماعی»

آسیب‌شناسی حضور مردم در مساجد تهران در فصلنامه «اسلام و علوم اجتماعی»

گروه اندیشه ــ بیستمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «اسلام و علوم اجتماعی» به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه شامل 7 مقاله منتشر شد.
«فصلنامه حکمت اسلامی» در ایستگاه 20/ مزایای برهان صدیقین

«فصلنامه حکمت اسلامی» در ایستگاه 20/ مزایای برهان صدیقین

گروه اندیشه ــ بیستمین شماره از «فصلنامه حکمت اسلامی» صاحب امتیازی مجمع عالی حکمت اسلامی، مدیر مسئولی آیت‌الله غلامرضا فیاضی و سردبیری علی عباسی به زیور طبع آراسته شد.
بررسی مراحل قضا و قدر از منظر صدرالمتالهین در فصلنامه «معرفت فلسفی»

بررسی مراحل قضا و قدر از منظر صدرالمتالهین در فصلنامه «معرفت فلسفی»

گروه اندیشه ــ شصت و چهارمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «معرفت فلسفی» به صاحب‌امتیازی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.
جدیدترین شماره «انوار معرفت» منتشر شد/ بررسی ضوابط تأویل عرفانی قرآن کریم

جدیدترین شماره «انوار معرفت» منتشر شد/ بررسی ضوابط تأویل عرفانی قرآن کریم

گروه اندیشه ــ سیزدهمین شماره از دوفصلنامه «انوار معرفت»، صاحب امتیازی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، مدیرمسئولی حجت‌الاسلام علیرضا کرمانی و سردبیری حجت‌الاسلام احمدحسین شریفی منتشر شد.
جدیدترین شماره از مجله «پژوهش‌های فقهی» منتشر شد/ نگرشی بر وضعیت ضمانت نفقه زوجه

جدیدترین شماره از مجله «پژوهش‌های فقهی» منتشر شد/ نگرشی بر وضعیت ضمانت نفقه زوجه

گروه اندیشه ــ دومین شماره از سال پانزدهم مجله «پژوهش‌های فقهی» به صاحب امتیازی دانشگاه تهران، مدیر مسئولی سیدمحمود میرخلیلی و سردبیری محمدرسول آهنگران به زیور طبع آراسته شد.
1