کد خبر: 3927878
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۶
مسابقه دلنوشته «دلتنگ اربعینم» و عصر شعر آئینی با محوریت اربعین حسینی با حضور شاعران به‌نام همدانی و دانشجویان در همدان برگزار شد.

به گزارش ایکنا از همدان، مسابقه دلنوشته «دلتنگ اربعینم» و عصر شعر آئینی با محوریت اربعین حسینی با حضور شاعران به‌نام همدانی و دانشجویان، عصر روز گذشته 15 مهرماه در جهاد دانشگاهی واحد همدان برگزار شد.
در این مراسم چند تن از شعرای آئینی مطرح استانی و دانشجویان به قرائت اشعار خود در موضوع اربعین پرداختند.
در نهایت از شاعران برتر این مسابقه محمود گیو، فاطمه منظمی، سینا بزنده، علی منظمی و مسعود علیرضایی و نفرات برتر دلنوشته نیز نازنین زهرا شایگان و علی یوسفی کیا تقدیر شد.

عکس | برگزاری عصر شعر آئینی و مسابقه دلنوشته «دلتنگ اربعینم» در جهاد دانشگاهی همدان

عکس | برگزاری عصر شعر آئینی و مسابقه دلنوشته «دلتنگ اربعینم» در جهاد دانشگاهی همدان

عکس | برگزاری عصر شعر آئینی و مسابقه دلنوشته «دلتنگ اربعینم» در جهاد دانشگاهی همدان

عکس | برگزاری عصر شعر آئینی و مسابقه دلنوشته «دلتنگ اربعینم» در جهاد دانشگاهی همدان

عکس | برگزاری عصر شعر آئینی و مسابقه دلنوشته «دلتنگ اربعینم» در جهاد دانشگاهی همدان

عکس | برگزاری عصر شعر آئینی و مسابقه دلنوشته «دلتنگ اربعینم» در جهاد دانشگاهی همدان

عکس | برگزاری عصر شعر آئینی و مسابقه دلنوشته «دلتنگ اربعینم» در جهاد دانشگاهی همدان

عکس | برگزاری عصر شعر آئینی و مسابقه دلنوشته «دلتنگ اربعینم» در جهاد دانشگاهی همدان

عکس | برگزاری عصر شعر آئینی و مسابقه دلنوشته «دلتنگ اربعینم» در جهاد دانشگاهی همدان

عکس | برگزاری عصر شعر آئینی و مسابقه دلنوشته «دلتنگ اربعینم» در جهاد دانشگاهی همدان

عکس | برگزاری عصر شعر آئینی و مسابقه دلنوشته «دلتنگ اربعینم» در جهاد دانشگاهی همدان

عکس | برگزاری عصر شعر آئینی و مسابقه دلنوشته «دلتنگ اربعینم» در جهاد دانشگاهی همدان

عکس | برگزاری عصر شعر آئینی و مسابقه دلنوشته «دلتنگ اربعینم» در جهاد دانشگاهی همدان

عکس | برگزاری عصر شعر آئینی و مسابقه دلنوشته «دلتنگ اربعینم» در جهاد دانشگاهی همدان

عکس | برگزاری عصر شعر آئینی و مسابقه دلنوشته «دلتنگ اربعینم» در جهاد دانشگاهی همدان

عکس | برگزاری عصر شعر آئینی و مسابقه دلنوشته «دلتنگ اربعینم» در جهاد دانشگاهی همدان

عکس | برگزاری عصر شعر آئینی و مسابقه دلنوشته «دلتنگ اربعینم» در جهاد دانشگاهی همدان

عکس | برگزاری عصر شعر آئینی و مسابقه دلنوشته «دلتنگ اربعینم» در جهاد دانشگاهی همدان

عکس | برگزاری عصر شعر آئینی و مسابقه دلنوشته «دلتنگ اربعینم» در جهاد دانشگاهی همدان

عکس | برگزاری عصر شعر آئینی و مسابقه دلنوشته «دلتنگ اربعینم» در جهاد دانشگاهی همدان

عکس | برگزاری عصر شعر آئینی و مسابقه دلنوشته «دلتنگ اربعینم» در جهاد دانشگاهی همدان

عکس | برگزاری عصر شعر آئینی و مسابقه دلنوشته «دلتنگ اربعینم» در جهاد دانشگاهی همدان

عکس | برگزاری عصر شعر آئینی و مسابقه دلنوشته «دلتنگ اربعینم» در جهاد دانشگاهی همدان

عکس | برگزاری عصر شعر آئینی و مسابقه دلنوشته «دلتنگ اربعینم» در جهاد دانشگاهی همدان

عکس | برگزاری عصر شعر آئینی و مسابقه دلنوشته «دلتنگ اربعینم» در جهاد دانشگاهی همدان

عکس | برگزاری عصر شعر آئینی و مسابقه دلنوشته «دلتنگ اربعینم» در جهاد دانشگاهی همدان

عکس | برگزاری عصر شعر آئینی و مسابقه دلنوشته «دلتنگ اربعینم» در جهاد دانشگاهی همدان

عکس | برگزاری عصر شعر آئینی و مسابقه دلنوشته «دلتنگ اربعینم» در جهاد دانشگاهی همدان

عکس | برگزاری عصر شعر آئینی و مسابقه دلنوشته «دلتنگ اربعینم» در جهاد دانشگاهی همدان

عکس | برگزاری عصر شعر آئینی و مسابقه دلنوشته «دلتنگ اربعینم» در جهاد دانشگاهی همدان

انتهای پیام
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha: