شماره 58 «دانش‌پژوهان» منتشر شد

شماره 58 «دانش‌پژوهان» منتشر شد

شماره 58 نشریه «دانش‌پژوهان» به صاحب امتیازی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مفید منتشر شد.
فصلنامه «تاریخ و تمدن اسلامی» در ایستگاه سی و دوم

فصلنامه «تاریخ و تمدن اسلامی» در ایستگاه سی و دوم

سی و دومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «تاریخ و تمدن اسلامی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و مدیرمسئولی هادی عالم‌زاده منتشر شد.
بررسی جایگاه حواریون در قرآن در ماهنامه «معرفت»

بررسی جایگاه حواریون در قرآن در ماهنامه «معرفت»

دویست و هفتاد و ششمین شماره ماهنامه علمی ترویجی «معرفت» به صاحب‌امتیازی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.
فرانقش‌های اندیشگانی و متنی ترجمه سوره مُلک در فصلنامه «مطالعات قرآنی»

فرانقش‌های اندیشگانی و متنی ترجمه سوره مُلک در فصلنامه «مطالعات قرآنی»

چهل و چهارمین شماره از فصلنامه مطالعات قرآنی، به صاحب‌امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت منتشر شد.
فصلنامه حکمت اسلامی در پله 26

فصلنامه حکمت اسلامی در پله 26

بیست و ششمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی به صاحب‌امتیازی مجمع عالی حکمت اسلامی منتشر شد.
مؤلفه‌ها و شواهد تقریب در تفسیر الکاشف مغنیه در مجله پژوهشنامه قرآن و حدیث

مؤلفه‌ها و شواهد تقریب در تفسیر الکاشف مغنیه در مجله پژوهشنامه قرآن و حدیث

بیست و هفتمین شماره از مجله پژوهشنامه قرآن و حدیث، به صاحب‌امتیازی انجمن علوم قرآن و حدیث ایران منتشر شد.
شماره 99 فصلنامه «نقد و نظر» منتشر شد

شماره 99 فصلنامه «نقد و نظر» منتشر شد

نود و نهمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «نقد و نظر» به همت پژوهشکده فلسفه و کلام و اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.
نود و هفتمین شماره از فصلنامه «علوم حدیث» منتشر شد

نود و هفتمین شماره از فصلنامه «علوم حدیث» منتشر شد

نود و هفتمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث، ویژه پاییز 99 با 7 مقاله حدیثی منتشر شد.
فصلنامه مطالعات تفسیری در ایستگاه 44

فصلنامه مطالعات تفسیری در ایستگاه 44

چهل و چهارمین شماره از فصلنامه مطالعات تفسیری به صاحب امتیازی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها منتشر شد.
آخرین شماره «پژوهشنامه حقوق اسلامی» منتشر شد

آخرین شماره «پژوهشنامه حقوق اسلامی» منتشر شد

پنجاه و دومین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه حقوق اسلامی» روانه بازار نشر شد.
1