اوقات شرعی
اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق: تهران
اذان صبح
۰۵:۰۵:۳۶
طلوع افتاب
۰۶:۳۰:۰۹
اذان ظهر
۱۲:۱۶:۵۳
غروب آفتاب
۱۸:۰۲:۵۷
اذان مغرب
۱۸:۲۰:۰۶